boao

Beletra Akmanako n-ro 12
BA12 - ISBN: 9781595692276
170 paĝoj. ISSN: 1937-3325
grando: proks. 8.5" x 5.5"
(proks. 21.3 cm x 13,8 cm)

Fotoj de Scalino.


Klaku por legi detalojn pri unuopaj BA-oj
Pri BA
Beletraj Almanakoj ampleksas inter 140 kaj 176 paĝoj.

Vi povas mendi ĉiujn numerojn de BA, unuope aŭ kiel pluropon.

Vi povas aboni BA por la nuna jaro, iam ajn dum la jaro, je nia favora abonprezo.


Beletra Almanako 12

NOVA! – (Kvazaŭ-)abonado de BA tra UEA!
La libroservo de UEA pretas sendi al vi aŭtomate ĉiun novan numeron de Beletra Almanako, tuj kiam ĝi aperas. Vi nur devas okupiĝi pri du aferoj:
 1. skribi unufoje retmesaĝon al libroservo@co.uea.org kun la noto "Konstanta mendo de BA"
 2. havi sufiĉe da mono en via UEA-konto, ĉar la libroservo ĉiufoje aŭtomate prenas la kontraŭvaloron de la BA-ekzemplero plus sendokostojn (kaj eventualan AVI) el via konto. La baza prezo por unu BA en la katalogo de UEA estas € 9,90.
  (Tamen, se foje vi ne havas sufiĉe da mono en via konto, la libroservo sendos al vi mesaĝon kun la informo pri la manko de mono.)


Por plu mendi rekte ĉe Mondial:

BA12

Klaku la bildon por vidi
pli grandan version.

Aĉetu BA12 tuj!

Se vi ne havas PayPal-konton, vi tamen povas pagi kreditkarte. Post la klako sur la butonon, simple trovu dekstre malsupre la linion "Don't have a PayPal account?" (t.e. "Ĉu vi ne havas PayPal-konton?") kaj ekklaku, por trovi la necesan formularon.

Usonanoj


Ekster Usono


BA12 enhavas tekstojn de premiitaj verkoj de la Belartaj Konkursoj de UEA!

Por legi partojn de BA12 en la reto, bv. klaki. Malfermiĝos nova fenestro en "Google Books", en kiu vi povas foliumi kaj legi. Bv. atenti ke temas pri materialo kies kopirajto apartenas al la aŭtoroj kaj/aŭ tradukintoj de la tekstoj, do bv. ne redistribui ilin ie kaj iel ajn, presite, printite aŭ elektronike.

Enhavtabelo:

Prezento (Jorge Camacho)

Originala Prozo

 • Robin Iversen Rönnlund: La insulo ĉe la verda marbordo
 • Maria Nazaré de Carvalho Laroca: En la regno de l’ senfinaj mil unu vortoj
 • Francisco Javier Moleón: Du disvibroj de samkorda rakonto

Originala Poezio

 • Mao Zifu: al Tomas Tranströmer, la Nobel-premiito pri literaturo en 2011
 • Baldur Ragnarsson: Tri aŭtunaj poemoj (La folioj parolis flave; Post aŭtuna ŝtormo; Post la unua frostonokto)
 • Júlia Sigmond: Misteras la komenco; Dialogo; Iu diras ion en mi
 • Alexandrine Omba: Afrika virino
 • Timothy Brian Carr: Tri poemoj (Televizia reklamado; Kies Selena?; Nixon kontraŭ Kennedy, 1960)

Tradukita Poezio

 • Yohanes Manhitu: Kvin poemoj (Fenestro; Muro malhelpos vian vidon; Lasu vian lampon resti brulanta; Scio ne estu malliberigata; Kiel tiu akvo fluanta; trad. la aŭtoro)

Eseo

 • Miguel Fernández: Tiel mi travivis la 70an HEF-kongreson

Artikoloj

 • Flo (Floreal Martorell): Vinilkosmo ne forbrulas!
 • Sten Johansson: OLE – kiel krei retejon senintence
 • Valentin Melnikov: Havenda en favoraĵoj
 • Zlatko Tišljar: 2012 – La jaro de Tibor Sekelj
 • Sten Johansson: Neniam vi pretos, kaj tiel devas esti (Nobel-premio 2011 al Tomas Tranströmer)
 • Maria Sandelin: Per flugiloj de poezio
 • Gerrit Berveling: Komento al piednoto

Originala Teatro

 • Georgo Handzlik: Ludoviko-Lazaro

Letero

 • Cindy McKee: Zorgemaj fadenoj

Recenzoj

 • Ricardo Felipe Albert Reyna pri Blondulo de Sigurbjörn Sveinsson (trad. Hallgrímur Sæmundsson)
 • Ricardo Felipe Albert Reyna pri Gaston Waringhien (1901-1991). Bibliographie seiner Veröffentlichungen. Bibliografio de liaj publikigaĵoj de Reinhard Haupenthal
 • Jorge Camacho pri Sub la vasta ĉielo de Yohanes Manhitu
 • Jorge Camacho pri E.sha epoko (DVD eld. de Mada Ideas, Tajvano)
 • Ricardo Felipe Albert Reyna pri Verdeskaj pensoj de Georgo Handzlik

Belartaj Konkursoj

 • Rezultoj de la Belartaj Konkursoj de UEA, 2011

Poezio

 • Jorge Camacho: Sezonoj
 • Ulrich Becker: Adiaŭa festo
 • Jorge Camacho: Lokoj
Prozo
 • Sten Johansson: Brokante
 • Sten Johansson: Nova amiko de sinjoro Brunner
Eseo
 • Sen Rodin: Post legado de La mava lingvo
 • Davide Astori: La Zamenhofa revo inter lingvistika kaj religia planado: interpopola dialogo kaj tutmonda interkompreno per Esperanto kaj homaranismo
 • Humphrey Tonkin: Belartaj Konkursoj 2011, Raporto de la Prezidanto

 

 
   
  © Mondial