boao

Beletra Akmanako n-ro 21
BA21 - ISBN: 9781595692801
150 paĝoj. ISSN: 1937-3325
grando: proks. 8.5" x 5.5"
(proks. 21.3 cm x 13,8 cm)

Bildoj de Max Elbo.


Alklaku por legi detalojn pri unuopaj BA-oj
Pri BA
Beletraj Almanakoj ampleksas inter 140 kaj 176 paĝoj.

Vi povas mendi ĉiujn numerojn de BA, unuope aŭ kiel pluropon.

Vi povas aboni BA por la nuna jaro, iam ajn dum la jaro, je nia favora abonprezo.


Beletra Almanako 20

NOVA! – (Kvazaŭ-)abonado de BA tra UEA!
La libroservo de UEA pretas sendi al vi aŭtomate ĉiun novan numeron de Beletra Almanako, tuj kiam ĝi aperas. Vi nur devas okupiĝi pri du aferoj:

 1. skribi unufoje retmesaĝon al libroservo@co.uea.org kun la noto "Konstanta mendo de BA"
 2. havi sufiĉe da mono en via UEA-konto, ĉar la libroservo ĉiufoje aŭtomate prenas la kontraŭvaloron de la BA-ekzemplero plus sendokostojn (kaj eventualan AVI) el via konto. La baza prezo por unu BA en la katalogo de UEA estas proksimume € 9,90.
  (Tamen, se foje vi ne havas sufiĉe da mono en via konto, la libroservo sendos al vi mesaĝon kun la informo pri la manko de mono.)


Por plu mendi rekte ĉe Mondial:

BA18

Alklaku la bildon por vidi
pli grandan version.

Aĉetu BA20 tuj!

Se vi ne havas PayPal-konton, vi tamen povas pagi kreditkarte. Post la klako sur la butonon, simple trovu dekstre malsupre la linion "Don't have a PayPal account?" (t.e. "Ĉu vi ne havas PayPal-konton?") kaj ekklaku, por trovi la necesan formularon.

Ekster Usono


Usonanoj 

ATENTON, abonantoj tra UEA: La abonantoj tra UEA ricevis la unuan eldonon de BA20. Intertempe aperis dua, korektita eldono, kiun ricevis la aliaj abonantoj kaj aĉetantoj. Inter la korektoj troviĝas ankaŭ pluraj el la poemoj en la eseo de Jean Amouroux. MONDIAL OFERTAS AL LA RICEVINTOJ DE LA UNUA ELDONO LA ELEKTRONIKAN VERSION (PDF) DE BA20. Se tio interesas vin, bv. skribi al la eldonisto.

Enhavtabelo:

Prezento (Ulrich Becker)

Originala Prozo

 • Elisée By’elongo Isheloke: El La onta mondo
 • Mikaelo Bronŝtejn: Eksorto tria: Talis

Originala Poezio

 • Baldur Ragnarsson: Kvar poemoj (La rozo; Ĉu venis la tempo?; La magia ŝtono; Salrezistaj herboj)
 • Gerrit Berveling: Kvar poemoj (Kato ne duŝas sin; Pri mirakloj; Odo al Kerry; Kompato al iama instruisto)
 • Giulio Cappa: Marĝene al la eseo Motivoj por (ne) kabei de Jorge Camacho
 • Suso Moinhos: Paĉjo; Al la senmembra satiruso kaptita en la sicilia markolo, preskaŭ ĉeorele
 • Siru Laine: Fino
 • Nicola Ruggiero: La korva plumo

Tradukita Prozo

 • Virginia Woolf: La ĝardeno de Kew (trad.Sten Johansson)
 • Virginia Woolf: La korda kvarteto (trad. Sten Johansson)

Tradukita Poezio

 • Rosmari Torrens: Poemoj (Konfetoj; Per lunoj kaj pikiloj, kaj fiŝoj; Vana batalo; trad. Miguel Fernández)
 • Wisława Szymborska: Poemoj (Raporto el hospitalo; Alflugo; Eble ĉio ĉi; Pri la morto sen troigo; La unua foto de Hitler; Fino kaj komenco; diversaj tradukintoj)
 • Béla Markó: Du poemoj (Arto poetika; Arto poetika ĉiela; trad. Jozefo E. Nagy)
 • Uĉimura Kanzoo: (Spros’ en frosto (trad. Nitta Takamichi)

Eseoj / Artikoloj

 • Paul Gubbins: Marjorie Boulton 90-jara
 • Humphrey Tonkin: Marjorie Boulton, poeto kore fajra
 • Miguel Fernández: Memore al Juan Régulo Pérez
 • Flávio Fonseca: Mia kontakto kun Geraldo Mattos
 • Jean Amouroux: Koboldaĵoj
 • Carlo Minnaja: Ranoj, civitanoj kaj samideanoj
 • Geoffrey Greatrex: Esperanto kaj la Malfrua Antikvo
 • Ralph Dumain: Borges kaj mi: La sekreta miraklo

Originala teatro

 • Rikardo Cash: La grandioza kongreso

Recenzoj

 • Nikola Rašić pri En la profundo, de Jorge Camacho
 • Antonio Valén pri Pri homoj kaj verkoj. Eseoj pri la Esperanto-kulturo de pluraj aŭtoroj
 • Tatjana Auderskaja pri Talismanoj. Don Quijote kaj Verdaj Donkiĥotoj de Abel Montagut
 • Geoffrey Greatrex pri Antologio Latina, volumo 5, Frua Kristanismo de Gerrit Berveling
 • Sten Johansson pri Morto de artisto de Anna Löwenstein
 • Pedro Sanz pri pri Ĉu kultura integriĝo en Eŭropo? Jes, sed nur per demokratia simbiozo de la kulturoj de Jiří Laube
 • Ranganayakulu Potturu pri Kiel la homo ekis pensi. Eseoj pri la helena filozofio de Nikolao Gudskov
 • Jorge Camacho pri Eĥoj el Bembujo de Elisée By’elongo Isheloke
 • Catherine Krause pri Ĉu mi malgrandas? de Phillip Winterberg kaj Nadja Wichmann, trad. Alejandro Escobedo
 • Felipe Albert Reyna pri Foreign languages, what they don’t often tell you: A book about languages de Nicole Else
 • Jorge Camacho pri Kiel verki hajkon en Esperanto de Hirotaka Masaaki
 

 

 
   
  © Mondial