boao

Beletra Akmanako n-ro 28
BA28 - ISBN: 9781595693440
156 paĝoj. ISSN: 1937-3325
grando: proks. 8.5" x 5.5"
(proks. 21.3 cm x 13,8 cm)

Fotoj: Paul Peeraerts


Alklaku por legi detalojn pri unuopaj BA-oj
Pri BA
Beletraj Almanakoj ampleksas inter 130 kaj 176 paĝoj.

Vi povas mendi ĉiujn numerojn de BA, unuope aŭ kiel pluropon.


Beletra Almanako 28

ABONU TRA UEA! – (Kvazaŭ-)abonado de BA tra UEA!
La libroservo de UEA pretas sendi al vi aŭtomate ĉiun novan numeron de Beletra Almanako, tuj kiam ĝi aperas. Vi nur devas okupiĝi pri du aferoj:

 1. skribi unufoje retmesaĝon al libroservo@co.uea.org kun la noto "Konstanta mendo de BA"
 2. havi sufiĉe da mono en via UEA-konto, ĉar la libroservo ĉiufoje aŭtomate prenas la kontraŭvaloron de la BA-ekzemplero plus sendokostojn (kaj eventualan AVI) el via konto. La baza prezo por unu BA en la katalogo de UEA estas proksimume € 9,90.
  (Tamen, se foje vi ne havas sufiĉe da mono en via konto, la libroservo sendos al vi mesaĝon kun la informo pri la manko de mono.)


Por plu mendi rekte ĉe Mondial:

BA28

Alklaku la bildon por vidi
pli grandan version.

Aĉetu BA28 tuj!

Se vi ne havas PayPal-konton, vi tamen povas pagi kreditkarte. Post la klako sur la butonon, simple trovu dekstre malsupre la linion "Don't have a PayPal account?" (t.e. "Ĉu vi ne havas PayPal-konton?") kaj ekklaku, por trovi la necesan formularon.

Ekster Usono


Usonanoj 

Enhavtabelo:

Prezento (Ulrich Becker)

Originala prozo

 • Spomenka Štimec: Studentino pri slavistiko
 • Mikaelo Bronŝtejn: Ĝalamba Nganga
 • Nikvo Woods: kaj ĉi-tielas la fina venko
 • Joŝito Haŝimoto: Fina venko
 • Miguel Fernández: Largo ma non tanto

Originala poezio

 • Gerrit Berveling: La Grekaj Dioj (1 Ĉu kulti ĉu ne kulti; 2 Zeŭso; 3 Hera; 4 Apolono; 5 Artemisa; 6 Pozidono; 7 Hermeso; 8 Atena; 9 Areso; 10 Hefesto; 11 Afrodita; 12 Demetra; 13 Hestia; 14 Hadeso; 15 Heraklo; 16 Dionizo; 17 Persefona; 18 Letoa; 19 Formis Eŭropon…; 20 Mortis la Dioj…)

Tradukita prozo

 • Lina Wolff: Veroniko (trad. Sten Johansson)
 • Bram Stoker: La gasto de Drakulo (trad. Patrick H. Wynne)
 • Begoña Paz: Tri rakontoj (trad. Suso Moinhos)

Tradukita poezio

 • Andreia C. Faria: Poemoj (Blua sapo; Working girl; Frostoŝveloj; Surveturo; Reveninte, mi senvestiĝis...; Hakinte la trunkon...; trad. Suso Moinhos)
 • Margarida Ferra: Poemoj (Hieraŭ vi endormiĝis...; Unue mi ekloĝis...; Play; Krom la antaŭbrako...; Hejma kultivado; Intensiva kurso; trad. Suso Moinhos)

Artikoloj kaj eseoj

 • Kurt Kauffmann: Esperanto. El Die Weltbühne 1921.10.20. (trad. Trevor Steele)
 • Jorge Camacho: Kiel oni ne recenzu poemarojn
 • Probal Daŝgupto: Universaligi la kulturan suverenecon: la tradukado kaj la esperantismo
 • Fátima Jiménez García: Marjorie Boulton: Dono de virineco. Feminisma aliro al ŝia verko "Nenaskotaj infanoj" (1952)
 • Javier Alcalde: La soleco de lingvojusteca verkisto
 • Mikaelo Bronŝtejn: Sortoj frakasitaj (dua parto)

Intervjuo

 • István Ertl: Renata Ventura: Brazilanino kun magia verkpovo

Recenzoj

 • Stanislavo Belov pri Rano (de Mo Yan, trad. Wang Shirong)
 • Robert Nielsen pri Bridge of Words. Esperanto and the Dream of a Universal Language (de Esther Schor)
 • Hanso Becklin pri Bridge of Words. Esperanto and the Dream of a Universal Language (de Esther Schor)
 
 
   
  © Mondial