boao

Beletra Akmanako n-ro 6
BA6 - ISBN: 9781595691446
172 paĝoj. ISSN: 1937-3325
grando: proks. 8.5" x 5.5"
(proks. 21.3 cm x 13,8 cm)

Tolbildoj de Amparo de la Sota.

Klaku por legi detalojn pri unuopaj BA-oj
Pri BA
Beletraj Almanakoj ampleksas inter 140 kaj 176 paĝoj.

Vi povas mendi ĉiujn numerojn de BA, unuope aŭ kiel pluropon.

Vi povas aboni BA por la nuna jaro, iam ajn dum la jaro, je nia favora abonprezo.


Beletra Almanako 6

BA4

Klaku la bildon por vidi
pli grandan version.

Aĉetu BA6 tuj:

Se vi ne havas PayPal-konton, vi tamen povas pagi kreditkarte. Post la klako sur la butonon, simple trovu dekstre malsupre la linion "Don't have a PayPal account?" (t.e. "Ĉu vi ne havas PayPal-konton?") kaj ekklaku, por trovi la necesan formularon.

Usonanoj


Ekster Usono


Jen aliaj ligoj, kiuj povas faciligi al vi la serĉon por BA6:

 • Ĉe Mondial (sendota el Usono aŭ Britio, pago per kreditkarto, usona ĉeko, bankĝiro al germana aŭ usona banko, aŭ al nia UEA-konto-move-x).
 • Ĉe UEA aŭ via kutima libroservo.
 • Ĉe amazon.com en Usono (kreditkarto).
 • Ĉe Barnes and Noble en Usono (kreditkarto)
 • Ĉe amazon.ca en Kanado (kreditkarto).
 • Ĉe amazon.fr en Francio (kreditkarto).
 • Ĉe amazon.de en Germanio (kreditkarto).
 • Ĉe buecher.de en Germanio (baldaŭ).
 • Ĉe amazon.co.uk en Britio (kreditkarto).
 • Ĉe amazon.jp en Japanio (kreditkarto).
 • En iu ajn librovendejo de la mondo konektita kun la internacia perkomputila mendoreto; simple donu al la vendisto la ISBN-numeron de la libro (vidu maldekstre!)
Por legi partojn de BA6 en la reto, bv. klaki. Malfermiĝos nova fenestro, en kiu vi povas foliumi kaj legi. Post la legado, simple fermu la novan fenestron por reveni ĉi tien. Bv. atenti ke temas pri materialo kies kopirajto apartenas al la aŭtoroj kaj/aŭ tradukintoj de la tekstoj, do bv. ne redistribui ilin ie kaj iel ajn, presite, printite aŭ elektronike.


Enhavtabelo:


Prezento (Jorge Camacho)

Originala Prozo

 • Tim Westover: Niaj fantomoj

Debatoj:
Pri la Belartaj Konkursoj de UEA:

 • Geoffrey Sutton: Ĉu la Belartaj Konkursoj maltrafis trukon?

Pri revuoj:

 • Ken Miner: Literatura Foiro kaj Beletra Almanako
 • Joxemari Sarasua: Alia vid-punkto

Pri poezio:

 • Ken Miner: Kaŝitaj emocioj en la etnolingvoj: tezo de Ragnarsson
 • Baldur Ragnarsson: Respondo

Artikoloj

 • Mauro Nervi: Esperanto kiel lingvo literatura: Kial naskiĝis la Akademio Literatura de Esperanto
 • Jorge Camacho: La ordinaraj viktimoj de l’ militoj

Originalaj Eseoj

 • Paul Gubbins: La sonĝo de la kursgvidanto – 50-jaraĝa
 • Ana Manero: De la breto al la reto
 • Sten Johansson: Dudek ses jaroj kun Fonto
 • Ricardo Albert Reyna: Lingvo kaj literaturo en Andaluso

Recenzoj

 • Fekfine (Bjørn A. Bojesen pri Fek al Esperanto de La Pafklik)
 • Nekropsio (Bjørn A. Bojesen pri Morto de artisto de Anna Löwenstein)

Rezultoj (premiitaj tekstoj) de la Belartaj Konkursoj

 • Verkoj de
 • J. Sigmond,
 • S. Johansson,
 • N. Ruggiero,
 • J.-M. Ries,
 • G. Mattos,
 • F. Wedlin,
 • L. Karpunina,
 • L. Carol
 • Raporto kun komentoj de Humphrey Tonkin
 
   
  © Mondial