boao

Beletra Akmanako n-ro 13
BA13 - ISBN: 9781595692368
172 paĝoj. ISSN: 1937-3325
grando: proks. 8.5" x 5.5"
(proks. 21.3 cm x 13,8 cm)

Fotoj de NASA (el Vikipedio).


Alklaku por legi detalojn pri unuopaj BA-oj
Pri BA
Beletraj Almanakoj ampleksas inter 140 kaj 176 paĝoj.

Vi povas mendi ĉiujn numerojn de BA, unuope aŭ kiel pluropon.

Vi povas aboni BA por la nuna jaro, iam ajn dum la jaro, je nia favora abonprezo.


Beletra Almanako 13

NOVA! – (Kvazaŭ-)abonado de BA tra UEA!
La libroservo de UEA pretas sendi al vi aŭtomate ĉiun novan numeron de Beletra Almanako, tuj kiam ĝi aperas. Vi nur devas okupiĝi pri du aferoj:

 1. skribi unufoje retmesaĝon al libroservo@co.uea.org kun la noto "Konstanta mendo de BA"
 2. havi sufiĉe da mono en via UEA-konto, ĉar la libroservo ĉiufoje aŭtomate prenas la kontraŭvaloron de la BA-ekzemplero plus sendokostojn (kaj eventualan AVI) el via konto. La baza prezo por unu BA en la katalogo de UEA estas € 9,90.
  (Tamen, se foje vi ne havas sufiĉe da mono en via konto, la libroservo sendos al vi mesaĝon kun la informo pri la manko de mono.)


Por plu mendi rekte ĉe Mondial:

BA13

Alklaku la bildon por vidi
pli grandan version.

Aĉetu BA13 tuj!

Se vi ne havas PayPal-konton, vi tamen povas pagi kreditkarte. Post la klako sur la butonon, simple trovu dekstre malsupre la linion "Don't have a PayPal account?" (t.e. "Ĉu vi ne havas PayPal-konton?") kaj ekklaku, por trovi la necesan formularon.

Ekster Usono


UsonanojPor legi partojn de BA13 en la reto, bv. klaki ĉi tie. Malfermiĝos nova fenestro en "Google Books", en kiu vi povas foliumi kaj legi. Bv. atenti ke temas pri materialo kies kopirajto apartenas al la aŭtoroj kaj/aŭ tradukintoj de la tekstoj, do bv. ne redistribui ilin ie kaj iel ajn, presite, printite aŭ elektronike.

Enhavtabelo:

Prezento (Jorge Camacho)

Originala Prozo

 • Ulrich Becker: La kri’ de Mari’
 • Miguel Fernández: Tange
 • Júlia Sigmond: La nigrevestitaj virinoj
 • Tim Westover: Kurkulio

Originala Poezio

 • William Auld: La plenumo
 • Baldur Ragnarsson: Cent dudek kvin jaroj
 • Aleksandro Mitin: Vivhorloĝo
 • Jorge Camacho: Amikete; Tange; mrt; variacioj
 • Dolors Godoy: Malfermu mian koron
 • Carmel Mallia: Malta Esperanto-Societo 50-jariĝas
 • mao zifu: ibera libero
 • Gonçalo Neves: Mia pravigo
 • Benoît Philippe: Dek du novaj poemoj (Palma vintre; Sub ventoj demencaj; Mi malŝaltas la radion; La destino de nia lingvo; Luciano (1)-(8))
 • Patricia Romero: Kvar poemoj (Vortoj; Rekreo ĝua de tio homa; Vorte; Pri senhavuloj kaj proprietuloj)
 • Memore al Eli Urbanová: Konfeso

Originala Teatro

 • Doron Modan: Justa juĝo

Eseoj / Artikoloj

 • Manuel Pancorbo: Pri La plenumo, de William Auld
 • César Mallorquí: Dek konsiloj al juna verkisto
 • Sten Johansson: Vidpunkto kaj voĉo en prozo
 • Giulio Cappa: Kontribuaĵo por la dudekjariĝo de la Ibera Grupo
 • Baldur Ragnarsson: Liberigo de la Esperanta vorto
 • Julius Balbin: La sekreta malsano de la esperanta poezio (trad. Russ Williams)
 • Ralph Dumain: Postnoto
 • Ken Miner: Amaraj vortoj pri la E-poezio
 • Zofia Banet-Fornalowa: Julius Balbin (1917-2006) – In memoriam
 • Ricardo Felipe Albert Reyna:Kelkaj problemoj ĉe la traduko de araba poezio
 • Eva Golden: Pri Bernie, t.e. Bernard Golden
 • Gerrit Berveling: Pri Enrico Dondi, brila tradukisto
 • Wera kaj Detlev Blanke: Christa Wolf (1929-2011) – kelkaj personaj notoj
 • Ulrich Becker: “La muroj apud ni pli kaj pli proksimiĝas. Sed kiel montriĝas, en la fundo estas multe da spaco”
 • Gregor Benton: Pri la brigadano Arthur Benton, mia patro

Leteroj

 • Korekto-letero (de Ricardo Felipe Albert Reyna)
 • Pri Beletra Almanako 12 (de Baldur Ragnarsson; Benoît Philippe; Luís Ladeira)

Recenzoj

 • Anna Löwenstein pri A Curable Romantic de Joseph Skibell
 • Esther Schor pri A Curable Romantic de Joseph Skibell (recenzo trad. de Brian Moon)
 • Bjørn A. Bojesen pri Loĝi en homaj lingvoj: la substancisma perspektivo de Probal Dasgupta
 • Ricardo Felipe Albert Reyna pri La lasta eksterordinara vojaĝo de Jules Verne. Literatura rekonstruo de Abel Montagut
 • Nicolino Rossi pri La silika hakilo de Jorge Camacho

Intervjuo

 • István Ertl: Intervjuo kun Joseph Skibell
 

 

 
   
  © Mondial