boao

Beletra Akmanako n-ro 2
BA3 - ISBN: 9781595690890
144 paĝoj. ISSN: 1937-3325
grando: proks. 8.5" x 5.5"
(proks. 21.3 cm x 13,8 cm)

Fotoj de
Nuria kaj Enrique Cano.

Klaku por legi detalojn pri unuopaj BA-oj

Pri BA
Beletraj Almanakoj ampleksas inter 140 kaj 176 paĝoj.

Vi povas mendi ĉiujn numerojn de BA, unuope aŭ kiel pluropon.

Vi povas aboni BA por la nuna jaro, iam ajn dum la jaro, je nia favora abonprezo.


Beletra Almanako 2

BA3

Klaku la bildon por vidi
pli grandan version.

Aĉetu BA2 tuj:

Se vi ne havas PayPal-konton, vi tamen povas pagi kreditkarte. Post la klako sur la butonon, simple trovu dekstre malsupre la linion "Don't have a PayPal account?" (t.e. "Ĉu vi ne havas PayPal-konton?") kaj ekklaku, por trovi la necesan formularon.

Usonanoj


Ekster Usono


Jen aliaj ligoj, kiuj povas faciligi al vi la serĉon por BA2:

 • Ĉe Mondial (sendota el Usono aŭ Britio, pago per kreditkarto, usona ĉeko, bankĝiro al germana aŭ usona banko, aŭ al nia UEA-konto-move-x).
 • Ĉe UEA aŭ via kutima libroservo.
 • Ĉe amazon.com en Usono (kreditkarto).
 • Ĉe Powells en Usono (kreditkarto)
 • Ĉe Barnes and Noble en Usono (kreditkarto)
 • Ĉe amazon.ca en Kanado (kreditkarto).
 • Ĉe amazon.fr en Francio (kreditkarto).
 • Ĉe buecher.de en Germanio (kreditkarto).
 • Ĉe amazon.de en Germanio (kreditkarto).
 • Ĉe amazon.co.uk en Britio (kreditkarto).
 • Ĉe amazon.jp en Japanio (kreditkarto).
 • En iu ajn librovendejo de la mondo konektita kun la internacia perkomputila mendoreto; simple donu al la vendisto la ISBN-numeron de la libro (vidu maldekstre!)
Por legi partojn de BA2 en la reto, bv. klaki. Malfermiĝos nova fenestro, en kiu vi povas foliumi kaj legi. Post la legado, simple fermu la novan fenestron por reveni ĉi tien. Bv. atenti ke temas pri materialo kies kopirajto apartenas al la aŭtoroj kaj/aŭ tradukintoj de la tekstoj, do bv. ne redistribui ilin ie kaj iel ajn, presite, printite aŭ elektronike.


Enhavtabelo:


Prezento (Jorge Camacho)

Originala Prozo

 • Filipo Dorcas: Reveno
 • Carmel Mallia: La strato! Alejandro Cossavella: Kion fari? Reinaldo
 • Marcelo Ferreira: Ordinara homo; Eksterlandano

Originala Poezio

 • Benoît Philippe: Invito; Lingvomorto; mis-iam ...; je tuja mur-angulo ...; La vivo;
  La ĝendarmo de Aosta
 • Baldur Ragnarsson: Vin gardu, ho poeto; Navigare necesse est ...; Reveno
 • Mao Zifu: mi volus, sed...

Tradukita Prozo

 • Grigorij Kanoviĉ: Kaprido por du groŝoj (trad. Tomasz Chmielik)

Memore al Rejna de Jong (1922-2007): Storneloj

Tradukita Poezio

 • Changyao: savo al homoj el abismo de mizero (trad. Mao Zifu)
 • Walt Whitman: Transirante Bruklin-prame (trad. Maurice Wittenberg)

Memore al Claude Piron (1931-2007): Kapturniĝo

Eseoj

 • Humphrey Tonkin: Kaoso en Esperantujo: eĥoj de la holokaŭsto
 • Trevor Steele: Aurelius skribis a. P.
 • Paul Gubbins: La esperanta radio-dramo: malofta kiel malsolena malfermo

Originala Teatro

 • Paul Gubbins: Morgaŭ, ĉiam morgaŭ

Recenzoj

 • Samideanoj (Carlo Minnaja pri Samideanoj, de 21 aŭtoroj)
 • Konciza, belstila kaj fidinda (Gonçalo Neves pri Historio de Esperanto, de Aleksander Korjenkov)
 • Libreto pri librego (Jorge Camacho pri Donkiĥoto parolas esperanton, de pluraj autoroj)
 • Ĉiuj dioj estas for (Christian Declerck pri Ĉiuj dioj estas for, de Ulrich Becker)
 • Muzika beletro (Jorge Camacho pri tri kodooj de Vinilkosmo)

Rezultoj (premiitaj tekstoj) de la Belartaj Konkursoj

 • Verko de
 • Stefan MacGill
 
   
  © Mondial