boao

Beletra Akmanako n-ro 5
BA5 - ISBN: 9781595691361
173 paĝoj. ISSN: 1937-3325
grando: proks. 8.5" x 5.5"
(proks. 21.3 cm x 13,8 cm)

Fotoj de Ana Parrilla Nadal.

Klaku por legi detalojn pri unuopaj BA-oj

Pri BA
Beletraj Almanakoj ampleksas inter 140 kaj 176 paĝoj.

Vi povas mendi ĉiujn numerojn de BA, unuope aŭ kiel pluropon.

Vi povas aboni BA por la nuna jaro, iam ajn dum la jaro, je nia favora abonprezo.


Beletra Almanako 5

BA5

Klaku la bildon por vidi
pli grandan version.

Aĉetu BA5 tuj:

Se vi ne havas PayPal-konton, vi tamen povas pagi kreditkarte. Post la klako sur la butonon, simple trovu dekstre malsupre la linion "Don't have a PayPal account?" (t.e. "Ĉu vi ne havas PayPal-konton?") kaj ekklaku, por trovi la necesan formularon.

Usonanoj


Ekster Usono


Jen aliaj ligoj, kiuj povas faciligi al vi la serĉon por BA5:

 • Ĉe Mondial (sendota el Usono aŭ Britio, pago per kreditkarto, usona ĉeko, bankĝiro al germana aŭ usona banko, aŭ al nia UEA-konto-move-x).
 • Ĉe UEA aŭ via kutima libroservo.
 • Ĉe amazon.com en Usono (kreditkarto).
 • Ĉe Barnes and Noble en Usono (kreditkarto)
 • Ĉe amazon.ca en Kanado (kreditkarto).
 • Ĉe amazon.fr en Francio (kreditkarto).
 • Ĉe amazon.de en Germanio (kreditkarto).
 • Ĉe buecher.de en Germanio (kreditkarto).
 • Ĉe amazon.co.uk en Britio (kreditkarto).
 • Ĉe amazon.jp en Japanio (kreditkarto).
 • En iu ajn librovendejo de la mondo konektita kun la internacia perkomputila mendoreto; simple donu al la vendisto la ISBN-numeron de la libro (vidu maldekstre!)
Por legi partojn de BA5 en la reto, bv. klaki. Malfermiĝos nova fenestro, en kiu vi povas foliumi kaj legi. Post la legado, simple fermu la novan fenestron por reveni ĉi tien. Bv. atenti ke temas pri materialo kies kopirajto apartenas al la aŭtoroj kaj/aŭ tradukintoj de la tekstoj, do bv. ne redistribui ilin ie kaj iel ajn, presite, printite aŭ elektronike.


Enhavtabelo:


Prezento (Jorge Camacho)

Originala Prozo

 • Ulrich Becker: Barata Kafejo

Originala Poezio

 • Baldur Ragnarsson: La Nokto de la Neandertalanoj. La ofero de Lukrecio

Tradukita Poezio

 • Theodorus Beza: Pri sia korinklino al Kandida kaj Aŭdeberto (trad. Gerrit Berveling)
 • Joan Margarit: Poemoj (Odiseo en akvoj de Itako. Onklo Luizo. Arĥitekturo. Nokta flugo. La instruistino de la germana. La kvara matene. Monumento al la mortintoj de la korea milito) (trad. Abel Montagut, Antonio Valén, Jorge Camacho)
 • Mihai Eminescu: Al miaj kritikistoj (trad. Ionel Oneţ)
 • István Kemény: Ganto (trad. István Ertl)

Tradukita Poezio

 • István Kemény: Savi la tempon. Nekonata Budapeŝta Majstro: Nekonataj budapeŝtaj majstroj (trad. István Ertl)
 • German Sadulajev: Pionira gvidanto (trad. Kalle Kniivilä)

Originalaj Eseoj

 • Zofia Banet-Fornalowa: De la morto al la senmorteco
 • Zofia Banet-Fornalowa:Janusz Korczak kaj la Oriento. Enkonduke
 • Abel Montagut: Jules Verne kaj esperanto (la lasta romano)

Tradukita Eseo

 • Joan Margarit: Pri la lingvoj de ĉi tiu libro (trad. Jorge Camacho)

Tradukita Teatro

 • Robindranath Tagor: Poŝtoficejo (trad. Provat Ghose kaj Probal Daŝgupto)

Recenzoj

 • Koncize sed precize por anglalingva publiko (Nicola Ruggiero pri Concise Encyclopedia of the Original Literature of Esperanto de Geoffrey Sutton)
 • Unika heredaĵo de aparta homo (Sten Johansson pri pri nia pvz-ado, 1959-2004 de ludovikito kaj liaj kamaradoj)
 • Heredaĵo al futuro (Syôzi Keiko pri pri nia pvz-ado, 1959-2004 de ludovikito kaj liaj kamaradoj)
 • Io venas de Dio (Kalle Kniivilä pri Rusoj loĝas en Rusujo red. Anna Löwenstein)
 • Elstara romano en admirinda traduko (Mauro Nervi pri Lotte en Weimar de Thomas Mann, tradukita de Karl Schulze)
 • Nova arto poezia (Mao Zifu pri Simptomoj de Gonçalo Neves)
 • Laŭ la deziro de la Budho mem (Bill Mak pri La regrifuzanto kaj aliaj budhismaj fabeloj kaj Khuddakapatha de Gunnar Gällmo)
 • Unuaj paŝoj dialogen (Jorge Camacho pri La paŝo senelirejen de Jean Codjo)
 • Ĉu Biblio aŭ Biblioj? Kio, kaj laŭ kiu, biblias? (Armando Zecchin pri La duakanonaj libroj. Volumo 3 trad. de Gerrit Berveling)
 • Taglibro de poezi-faranto (Jorge Camacho pri Taglibro de nenifaranto de Nicola Ruggiero)
 • Komisaro en tri labirintoj (Norberto Díaz Guevara pri Pro kio? de Argus [Friedrich Ellersiek])
 • Spuroj de giganto (Jorge Camacho pri La neceso akceptebla de Baldur Ragnarsson)
 • Poeto alidimensie (Jorge Camacho pri Sub fremdaj ĉieloj de Edwin de Kock)
 • Vismar, Jesa, István... kaj mi (Christian Declerck pri Jesa kaj Vismar de István Nemere)
 • Ĉi poemaron legi – ĉu frivola tempokupo? (Christian Declerck pri Koploj kaj filandroj de Jorge Camacho)
 
   
  © Mondial