boao

Beletra Akmanako n-ro 9
BA9 - ISBN: 9781595691798
152 paĝoj. ISSN: 1937-3325
grando: proks. 8.5" x 5.5"
(proks. 21.3 cm x 13,8 cm)

Fotoj de Sherrilene Bownes.

Klaku por legi detalojn pri unuopaj BA-oj
Pri BA
Beletraj Almanakoj ampleksas inter 140 kaj 176 paĝoj.

Vi povas mendi ĉiujn numerojn de BA, unuope aŭ kiel pluropon.

Vi povas aboni BA por la nuna jaro, iam ajn dum la jaro, je nia favora abonprezo.


Beletra Almanako 9

BA9

Klaku la bildon por vidi
pli grandan version.

Aĉetu BA9 tuj:

Se vi ne havas PayPal-konton, vi tamen povas pagi kreditkarte. Post la klako sur la butonon, simple trovu dekstre malsupre la linion "Don't have a PayPal account?" (t.e. "Ĉu vi ne havas PayPal-konton?") kaj ekklaku, por trovi la necesan formularon.

Usonanoj


Ekster Usono


Jen kelkaj ligoj, kiuj povas faciligi al vi la serĉon por BA8:

 • Ĉe Mondial (sendota el Usono aŭ Britio, pago per kreditkarto, usona ĉeko, bankĝiro al germana aŭ usona banko, aŭ al nia UEA-konto-move-x)
 • Ĉe UEA aŭ via kutima libroservo
 • Ĉe amazon.com en Kanado (kreditkarto)
 • Ĉe Barnes and Noble en Usono (baldaŭ)
 • Ĉe amazon.ca en Kanado (kreditkarto)
 • Ĉe amazon.fr en Francio (kreditkarto)
 • Ĉe amazon.de en Germanio (kreditkarto)
 • Ĉe buecher.de en Germanio (baldaŭ)
 • Ĉe amazon.co.uk en Britio (kreditkarto)
 • Ĉe amazon.jp en Japanio (kreditkarto)
 • Ĉe fishpond.com.au en Aŭstralio (baldaŭ)
 • En iu ajn librovendejo de la mondo konektita kun la internacia perkomputila mendoreto; simple donu al la vendisto la ISBN-numeron de la libro (vidu maldekstre!)
Por legi partojn de BA9 en la reto, bv. klaki. Malfermiĝos nova fenestro en "Google Books", en kiu vi povas foliumi kaj legi. Bv. atenti ke temas pri materialo kies kopirajto apartenas al la aŭtoroj kaj/aŭ tradukintoj de la tekstoj, do bv. ne redistribui ilin ie kaj iel ajn, presite, printite aŭ elektronike.


Enhavtabelo:


Prezento (Jorge Camacho)

Originala Prozo

 • Steven D. Brewer: Patro kaj fi lo ĉe Sukerpanmonto
 • Nicola Ruggiero: La pugno
 • Paulo Sergio Viana: Ridinda golo
 • Cindy McKee: Kampfajro
 • István Ertl: Lingvo kaj vivo

Originala Poezio

 • Bjørn A. Bojesen: La febriĝo
 • Blazio Vaha: Alterno de S-o kaj Z-o; Senpenumo

Tradukita Prozo

 • Xosé Neira Vilas: Pachín (trad. Suso Moinhos)
 • César Mallorquí: La donaco (Kristnaska rakonto) (trad. Antonio Valén)
 • Enrique Uribe Carreño: Tri minirakontoj (trad. István Ertl)

Artikoloj

 • Juan Mayorga: Tekstoj pri teatro (trad. Jorge Camacho)

Tradukita Teatro

 • Juan Mayorga: La biblioteko de l’ diablo (trad. Jorge Camacho)

Debato:

 • Ken Miner: Pri “liteRETuro”, de Radek Nowakowski

Letero

 • Stanislavo Belov: Alloga Beletra Almanako 7

Recenzoj

 • “Tiam ĉi tiam” (Jorge Camacho pri kvar libroj de de Mikaelo Giŝpling)
 • Transporto al novaj medioj (Anna Löwenstein pri Neokazinta amo de Lena Karpunina)
 • Lasu vin kuntreni de la poezia sorĉo de Tasso / de Dondi / de ambaŭ! (Gerrit Berveling pri Jerusalemo liberigita de Torquato Tasso, trad. Enrico Dondi)
 • La stato de l’ salato (Bjørn A. Bojesen pri Vizaĝoj – Novelaro 2000-2009, eld. Eldona
  Societo Esperanto, Stockholm)
 • Mozaiko portugala (Sten Johansson pri Malamu vin, unu la alian de Manuel de Seabra)
 • Legindaj pensoj (Sten Johansson pri El la notlibro de praktika esperantisto de Kenelm
  Ralph Creusé Sturmer)

Intervjuo

 • Sten Johansson (intervjuis Jorge Camacho)

Rezultoj (premiitaj tekstoj) de la Belartaj Konkursoj 2010

 • Verkoj de
 • Edmund Grimley Evans,
 • Sten Johansson,
 • Luiza Carol,
 • Paulo Sergio Viana,
 • Josip Pleadin,
 • Christian Rivière,
 • Doron Modan,
 • Lena Karpunina
 • Raporto kun komentoj de Humphrey Tonkin
 
   
  © Mondial